[1]
K. Innos and T. Aareleid, “Vähielulemuse suurenemine Eestis aastatel 2010–2014 jätkus”, EA, Jun. 2016.