[1]
A. Sipria, Ülle Kirsimägi, A. Popov, and A. Veber, “Taaselustamine haiglaväliselt tekkinud südame äkksurmast. Tulemused Eestis aastatel 1999–2013”, EA, Aug. 2016.