[1]
R. Paasma and J. Starkopf, “Eesti Haigekassa auditi „Sepsise ravi kvaliteet“ kokkuvõte”, EA, Feb. 2017.