[1]
V. Jaks and R. Uibo, “Autoantikehad täppismeditsiinis”, EA, Feb. 2017.