[1]
A. M. TÜ traumatoloogia ja ortopeedia kliinik, “In memoriam emeriitdotsent Jaan-Heljut Seeder”, EA, Apr. 2017.