[1]
J. Jaal, M. Kase, J. Junninen, K. Niinepuu, M. Saar, and J. Jaal, “Immuunravi ja kiiritusravi – uus efektiivne kombinatsioon”, EA, May 2017.