[1]
M. Filippov, “Valmis kopsu- ja kopsuvälise tuberkuloosi käsitluse ravijuhend”, EA, Aug. 2017.