[1]
J. Alloja, M. Jürisson, K. Otsa, and S. Tälli, “Reumatoidartriidi bioloogilise ravi varasema alustamise kulutõhusus võrreldes bioloogilise ravi tavapraktikaga Eestis”, EA, Aug. 2017.