[1]
A. Jaska and T. Kurvits, “Insuldiõdede roll ja selle kujunemine Eestis”, EA, Oct. 2017.