[1]
K. Tartu Ülikoolist, “In memoriam emeriitdotsent Jüri Samarütel”, EA, Jan. 2018.