[1]
M. Kruus and A. Nõmper, “Meditsiiniõiguslik tagasivaade 2017. aastale − vaktsineerimist soodustavad meetmed”, EA, Mar. 2018.