[1]
J. Starkopf, P. Talving, U. Siigur, A. Peedu, K. Luts, and T. Asser, “Aastaks 2025 Eestile üks põhja- ja lõunalinnakuga ülikoolihaigla”, EA, Apr. 2018.