[1]
A. Milovidov, T. Matsalu, M. Kaarlõp, and T. Toomsoo, “Kiire kuluga dementsus, mis osutus Creutzfeldti-Jakobi tõveks: haigusjuhu kirjeldus”, EA, Apr. 2018.