[1]
M. Sults, “Privaatsusõigus hoolekande- ja tervishoiuasutustes. Õiguskantsleri kontrollkäikudel tuvastatud probleemid”, EA, Jun. 2018.