[1]
I. Karu, K. Tamme, P. Mitt, T. Keskpaik, and J. Starkopf, “Sepsise ja septilise šoki ravijuhend 2018 – esmane diagnostika ja ravivõtted”, EA, Sep. 2018.