[1]
K. Hermann, “Arstiteaduskonna aastapäev”, EA, Oct. 2018.