[1]
K. Köbas, “Venoosne tromboos lastel: kirjanduse ülevaade ja andmed Tallinna lastehaiglast”, EA, Oct. 2018.