[1]
K. Ottep, M. Laanpere, and I. Ringmets, “Rasestumisvastaste meetodite kasutamine 16–44aastaste naiste hulgas Eestis: levimus, sotsiaalmajanduslikud ja tervishoiuteenustega seotud võimalikud barjäärid”, EA, Mar. 2019.