[1]
R. Reile, M. Tekkel, and T. Veideman, “Milline on Eesti inimeste tervis? Ülevaade täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu 2018. aasta tulemustest”, EA, Aug. 2019.