[1]
O. Tammik and H. Everaus, “Kaheetapiline maksaresektsioon koos maksa poolitamise ja portaalveeni ligeerimisega (ALPPS) – uus meetod jäme- ja pärasoolevähi maksametastaaside ravis”, EA, Sep. 2019.