[1]
K. Abel-Ollo and L. Lõhmus, “Euroopa narkootikumide tarvitamise veebiküsitluse metoodika ja esmased tulemused”, EA, Dec. 2019.