[1]
D. Viks and E. Lipping, “Emfüsematoosne gastriit. Haigusjuhu kirjeldus ja kirjanduse ülevaade”, EA, Mar. 2020.