[1]
T. Ülikooli sisekliinik, “In memoriam Vello Salupere”, EA, Aug. 2020.