[1]
E. A. S. keskkonnatervise töögrupp, “Tervisemõjude toomine kliimaarutelude keskpunkti on tervishoiuvaldkonna ülesanne”, EA, Nov. 2020.