[1]
J. Nerman, A. Hiie, and T. Laisaar, “Nööppatareist tingitud trahheoösofageaalne fistul: haigusjuhu kirjeldus ja kirjanduse ülevaade”, EA, Dec. 2020.