[1]
K. Jõgi, D. Viks, H. K. Laas, M. Tamre, and A. Metsa, “Sõrmede replantatsioonid TÜ Kliinikumis 2012–2014”, EA, Apr. 2021.