[1]
K. Stroo, K. Uba, and K. Elmet, “Pika operatsiooni järgne terve jala kompartmentsündroom mõlemal säärel”, EA, Aug. 2021.