[1]
S. Rõbakov, A. Tark, and E. Tamp, “COVID-19 pneumoonia foonil avaldunud peensoole obstruktsiooni põhjustanud tsütomegaloviirusenteriit”, EA, Sep. 2021.