[1]
K. Lõivukene, S. Kõljalg, K. Kermes, E. Sepp, and P. Naaber, “Anaeroobsete bakterite spekter ja antibiootikumitundlikkus 2016. ja 2020. aastal TÜ Kliinikumi ühendlabori kliinilise mikrobioloogia osakonna andmetel”, EA, Nov. 2021.