[1]
K. Haldre, M. Rahu, K. Allvee, and K. Rahu, “Teismeliste sünnitus- ja abortiivsuskordajate suundumused Eestis enam kui kahe kümnendi jooksul: üleriigiline registripõhine uuring”, EA, Dec. 2021.