[1]
Eesti Arsti toimetus, “Riiklike autasude saajad 2022. aastal”, EA, Mar. 2022.