[1]
J. Jaal, “Riigikontrolli auditi kokkuvõtte rõhuasetus ei anna valupunktidest täielikku ülevaadet”, EA, Mar. 2022.