[1]
S. Saar, E. Lipping, J. Lepp, U. Lepner, and P. Talving, “Läbivate kõhuvigastuste selektiivne mitteoperatiivne käsitlus ning praktika Põhja-Euroopa traumakeskustes”, EA, Apr. 2022.