[1]
V. Tillmann, “Millest kirjutas Eesti Arst algaastail? Tartu ülikooli lastekliiniku esimene aasta”, EA, Apr. 2022.