[1]
A. Rakitin, U. Vaher, A. Kirss, M. Saar, and K. Kallavus, “Eesti ravijuhend „Epilepsia käsitlus fertiilses eas naistel ja rasedatel“”, EA, Nov. 2022.