[1]
Eesti Arsti toimetus, “Riiklike autasude saajad 2023. aastal”, EA, Mar. 2023.