[1]
Kolleegid Eesti Vähiliidust ja Eesti Onkoloogide Seltsist and Eesti Arstide Liit, “In memoriam Väino Rätsep”, EA, Mar. 2023.