[1]
J. Sepp, “Ohutuskultuuri raamistik hooldusteenuseid pakkuvate asutuste näitel”, EA, Jun. 2023.