[1]
H. Kõpp and E. Maron, “Patsiendikeskne lähenemine psühhiaatrias”, EA, Oct. 2023.