[1]
T. Freimann, R. Urban, and A. H. U. Malkovskaja, “Töökiusamine ja vaimse tervise probleemid haiglatöötajate seas: ristläbilõikeline uuring”, EA, Nov. 2023.