[1]
I. Oro, “Euroopa Arstide Alalise Komitee (CPME) täiskogu koosolek Tallinnas”, EA, Dec. 2023.