[1]
P. Pauklin, “Kodade virvendusarütmiaga patsientide elupäevade kaetus suukaudsete antikoagulantidega ja ühe aasta suhteline elulemus: rahvastikupõhine uuring Eestis”, EA, Dec. 2023.