[1]
P. Veerus, O. Nõmm, K. Innos, K. Allvee, and H. Karro, “Rasedusaegne SARS-CoV-2-nakkus ja perinataaltulemid Eestis 2020. ja 2021. aastal: registripõhine uuring”, EA, Mar. 2024.