[1]
M. Liis-Toomela and A. Nõmper, “Meditsiiniõiguslik tagasivaade 2023. aastale ehk kuidas tagada patsientide isikuandmete kaitse?”, EA, Mar. 2024.