[1]
E. Karelson and M. Zilmer, “ Alzheimeri tõve etiopatogeneesi mitmetahuline mehhanism ja ravi võimalikud strateegiad ”, EA, Apr. 2002.