[1]
R. Kütner, “ Klodronaatpreparaadi kasutamine rinnavähi adjuvantravis ”, EA, Dec. 2003.