[1]
A. Kelam and V.-I. Laidmäe, “ Stress ja eluga toimetulek erinevas elueas (sotsioloogiline aspekt) ”, EA, Nov. 2003.