[1]
J. Kalda, M. Säkki, M. Laan, and M. Vainu, “ Mittelineaarsed meetodid südame löögisageduse muutlikkuse hindamisel kardioloogilistel patsientidel ambulatoorse EKG monitooringu andmetel ”, EA, Aug. 2003.