[1]
P.-H. Kingisepp, “ Kopsude mahud, õhuvool forsseeritud hingamisel, sissehingatud õhu jaotus kopsudes ning alveolaargaasi koostis istuva ja lamava kehaasendi korral ”, EA, Jul. 2003.