[1]
E. Solodkaja, E. Kurvinen, and I. Tur, “ Südame-veresoonkonnahaiguste riskitegurite esinemissagedus ja dünaamika varase müokardiinfarkti haigete järglastel ”, EA, Apr. 2003.